Kdo so KonopKoti?
Skupina entuziastov, ki želi živeti in delati trajnostno v sobivanju z naravo, preko zadružništva povezati Slovence – od kmeta do kupca, povezati urbana središča s podeželjem, promovirati samooskrbo v Sloveniji ter na ta način generirati nova delovna mesta.

Članstvo v zadrugi Konopko prinaša:

vse informacije o industrijski konoplji, svetovanje in pomoč na enem mestu,
manjši proizvodni stroški (souporaba opreme),
učinkovit marketing, moč zadružne blagovne znamke,
pravna zaščita,
hitrejši napredek s pomočjo skupne baze znanja,
možen odkup pridelka in pošteno plačilo,
nižje nabavne cene semenskega materiala,
nižje cene izdelkov za končne kupce, člane zadruge.
in nenazadnje: podpora slovenskemu podeželju in novim delovnim mestom.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.