Zadruga Dobrina postavlja kakovost pred videzom. Zagotavljamo vam sezonsko, lokalno pridelano in visokokakovostno hrano.

Naši prodajni pogoji so v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo:

Spletno stran www.zadruga-dobrina.si upravlja ZADRUGA DOBRINA, z.o.o., blago distribuira ZADRUGA DOBRINA, z.o.o. (v nadaljevanju ponudnik).

  1. Upravitelj spletne trgovine in distributer
  2. Registracija uporabnika
  3. Dostopnost informacij
  4. Naročila in prevzem
  5. Cene in plačila
  6. Nakupna pogodba
  7. Odstop od pogodbe
  8. Ravnanje z blagom
  9. Informacije in reklamacije
  10. Varnost
  11. Pravica do zasebnosti
  12. Pohvale in pritožbe
  13. Končne določbe

1. Upravitelj spletne trgovine in distributer

Popolno ime: Zadruga dobrina, z.o.o.
Naslov: Jurovski Dol 1, 2223 Jurovski Dol
Matična št: 6047980000
Davčna št: SI 85745855
Davčni zavezanec: DA
GSM:  051 388 343
e-naslov: www.zadruga-dobrina.si

na vrh

2. Registracija uporabnika

Za uporabo spletne trgovine se uporabnik registrira. Za registracijo fizičnih oseb so obvezni naslednji podatki:

  • ime
  • priimek
  • naslov in poštna številka
  • telefon
  • elektronski naslov (ki je tudi uporabniško ime)
  • geslo
  • ponovi geslo

Za registracijo pravnih oseb so obvezni naslednji podatki:

  • podjetje
  • naslov in poštna številka
  • telefon
  • elektronski naslov (ki je tudi uporabniško ime)
  • geslo
  • ponovi geslo
  • davčna številka
  • opredelitev, ali je podjetje davčni zavezanec

Uporabnik jamči, da so vsi navedeni podatki resnični in točni. Vse spremembe podatkov v uporabniškem računu je uporabnik dolžan dopolniti oziroma popraviti sam, in sicer v rubriki »Moji podatki«, ki jih najdete pod »Nastavitve«.

Ponudnik si pridržuje pravico, da preveri vsakega uporabnika ob njegovem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko, navedeno ob oddaji naročila.

Uporabniški račun posameznega registriranega uporabnika (v nadaljevanju uporabnik) temu omogoča:

a) Naročanje izdelkov

Uporabnik po uspešno opravljeni registraciji naroči izdelke na naslednji način:

  • izbere zabojček ali druge artikle, ki jih želi, jih doda v košarico s klikom na gumb »Dodaj«;
  • iz košarice lahko kadar koli odstrani izbrane artikle z gumbom »Odstrani«;
  • ko konča zbiranje artiklov, klikne na gumb »Na blagajno«;
  • preveri naročilo in pritisne gumb »Naprej«;
  • izbere način prevzema in pritisne gumb »Naprej«;
  • izbere način plačila in pritisne gub »Naprej«;
  • pregleda vnesene podatke in pritisne gumb »Naprej«.

Uporabnik odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri prevzemu zaradi napačnih podatkov. Po oddaji naročila prejme po elektronski pošti potrdilo o prevzemu naročila.

b) Pregled dosedanjih nakupov

Uporabnik lahko pregleduje svoje nakupe v zadnjem mesecu s klikom na savoje uporabniško ime. Tam lahko pregleda vse svoje podatke in podatke o naročilih: datum naročila, datum dostave in vsebino naročila.

c) Popravljanje in preklic oddanih naročil

Uporabnik lahko napačno naročilo prekliče ali popravi tako, da pošlje elektronsko sporočilo s preklicem ali popravkom naročila na naslov narocila@zadruga-dobrina.si najkasneje v roku 60 minut od oddaje naročila.

na vrh

3. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno zagotovil naslednje informacije:

  • identiteto ponudnika;
  • kontaktne podatke (elektronski naslov, telefon, naslov);
  • bistvene značilnosti in dostopnost izdelkov ter jasno in nedvoumno določene cene;
  • pogoje prevzema izdelka (način in rok) in način plačila;
  • časovno veljavnost ponudbe;
  • rok in pogoje za odstop od pogodbe;
  • pojasnilo postopka reklamacij.

na vrh

4. Naročila in prevzem

Vsa naročila, oddana v spletni trgovini ali po telefonu, pripravi ponudnik na dogovorjenem razdeljevalnem mestu (Gorkega 34, Maribor) ob dogovorjenem času. Če bi želeli zelenjavo prejemati na dom, vam to, če ste iz Maribora, naredimo brezplačno. Za vsa naročila za dostavo izven območja Maribora velja cenik Pošte Slovenije ali po dogovoru.

Naročeno zelenjavo in preostale domače izdelke dostavlja in oddaja ponudnik enkrat na teden, vsako sredo med 10. in 17. uro. Naročilo za sredo je treba oddati najkasneje do ponedeljka do 11. ure. S širjenjem ponudbe se bo povečala tudi aktivnost ponudnika. 

Naročeno blago je uporabnik dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Če uporabnika ni na dogovorjenem naslovu, dostavljavec pokliče na telefonsko številko, ki jo je uporabnik navedel ob registraciji, in počaka uporabnika na naslovu največ pet minut.

Če uporabnika na dan dostave ni na lokaciji, ki je bila določena ob oddaji naročila, se naročilo vrne na razdeljevalno mesto, kjer lahko prevzame pošiljko. Uporabnik je dolžan pokriti stroške, ki so nastali ob prevozu.

Če uporabnik želi, mu lahko dostavljeno blago pustimo na dogovorjenem mestu (na primer  pred hišo, na balkonu, na vrtu, pred stanovanjem, na delovnem mestu ali kje drugje) ob predhodnem plačilu.

Če pride na strani ponudnika do kakršne koli spremembe pri dostavi ali prevzemu naročene zelenjave in drugih izdelkov, bo ponudnik uporabnika o tem obvestil po telefonu.

na vrh

5. Cene in plačila

Uporabnik plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo oddano naročilo. Vse cene so navedene v evrih in vključujejo predpisani DDV.

Vse fotografije artiklov so simbolične.

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  •  z gotovino ob prevzemu,
  •  z nakazilom na TRR ponudnika (po računu, poslanem po elektronski pošti) pred prevzemom.

Uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo, plačajo na začetku vsakega meseca za celoten mesec naprej, z nakazilom na TRR ali z gotovino. Enkratni naročniki pa lahko plačajo po prevzemu ali z nakazilom na TRR. V primeru plačila z nakazilom na TRR vam bomo po oddaji naročila v roku 4 dni poslali račun za izvedbo nakazila. Plačilo lahko najlažje in najhitreje izvede uporabnik v svoji spletni banki, lahko pa tudi na kateri koli banki ali pošti v Sloveniji. V tem primeru plača uporabnik provizijo za opravljeno transakcijo banki ali pošti, ki bo za vas opravila plačilo, skladno z njenimi pogoji poslovanja. 

na vrh

6. Nakupna pogodba

Oddano naročilo je osnova za izdajo računa, ki je hkrati pogodba med uporabnikom in ponudnikom. Vse pogodbe so shranjene na sedežu zadruge ter so na voljo uporabniku na vpogled. Nakupna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

na vrh

7. Odstop od pogodbe

Odstop uporabnika od pogodbe brez posebnega razloga se obravnava v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oziroma v skladu z obligacijskim zakonikom (za pravne osebe).

Uporabnik lahko odstopi od pogodbe  v primeru zamude, povzročene iz malomarnosti ponudnika. Če uporabnik želi spremeniti pogodbo ali jo prekiniti, mora to ponudniku sporočiti  v pisni obliki poslan s priporočeno pošto.

Uporabnik preveri količino in kakovost naročenega blaga takoj ob prevzemu. Če ugotovi, da blago ni v skladu z dogovorjenimi pogoji, ima pravico, da blaga ne prevzame. Kasnejše vrnitve blaga niso mogoče.

Uporabnik ima pravico zahtevati, da ponudnik:

  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z neustreznostjo blaga,
  • vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za neustrezno blago ali
  • neustrezno blago zamenja z novim.

Zamenjava blaga ali vračilo denarja se lahko izvrši ob naslednjem naročilu ali ob drugem dogovorjenem času.

Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenih izdelkov zmanjka na zalogi v procesu obdelave naročila, če ugotovi plačilno nesposobnost kupca in če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji.

V vseh takih in podobnih primerih bomo uporabnika o morebitnem odstopu od pogodbe nemudoma obvestili po elektronski pošti ali po telefonu.

na vrh

8. Ravnanje z blagom

V skladu z zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo v skladu z dobro higiensko prakso, katere cilj je zagotoviti varno hrano. 

na vrh

9. Informacije in reklamacije

Vsako reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili zakona o varstvu potrošnikov. Za vse informacije in reklamacije je ponudnik dosegljiv na e-naslovu info@zadruga-dobrina.si  in na telefonski številki 051 388 343. V osmih dneh bo ponudnik rešil reklamacijo uporabnika oziroma mu bo posredoval pisno razlago vzroka še nerešene reklamacije.

Vse spore, ki ne bodo rešeni na tak način, bo reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

na vrh

10. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršne koli poškodbe računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli uporabnikovo opremo zaradi obiska spletne strani, prenosov besedil, slik in podatkov. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

Uporabnik lahko kadar koli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti uporabnika, ki je to zahteval.

na vrh

11. Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004), zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004). Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani:  www.zadruga-dobrina.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in preostale potrebne komunikacije.

na vrh

12. Pohvale in pritožbe

Svoje mnenje ali pripombe lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na: info@zadruga-dobrina.si

Ponudnik bo vsako pripombo in mnenje posameznega kupca skrbno preučil in posredoval odgovor v roku petih delovnih dni.

na vrh

13. Končne določbe

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine začnejo  veljati z dnem 1. maja 2012.