ZADRUGA DOBRINA

V Sloveniji vsak dan izgubljamo obdelovalne površine, saj kmetje opuščajo pridelavo. Zaradi tega spodbujamo male pridelovalce k ponovnemu zagonu pridelave, predelave in prodaje zelenjave, sadja in domačih dobrot.

Spoznajte kmetije

Spoznajte člane Zadruge Dobrina, ki na svojih kmetijah na trajnostni način pridelujejo vrhunske izdelke.

Pogoji članstva za pridelovalce

Preverite pogoje in se pridružite ostalim kmetijam in pridelovalcem v Zadrugi Dobrina.

Naši projekti

Projekti, s pomočjo katerih gradimo čudovito zgodbo trajnostne lokalne preskrbe.

O ZADRUGI DOBRINA

Trajnostna lokalna preskrba

Zadruga Dobrina - zavezani k razvoju malih kmetij, pravične trgovine in omogočanju dostopa do lokalne, kvalitetne hrane, za vse prebivalce v Sloveniji.

Zadruga Dobrina z.o.o. je zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, ki je nastala leta 2011. Temeljni namen zadruge Dobrina ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj malih kmetij,  pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem.

Hkrati je namen zadruge povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva.

Ustanovili smo jo pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij z območja Slovenskih goric. Z željo, da prebivalcem v urbanem okolju nudimo svež, sezonski, lokalni in zdrav pridelek, smo se povezali in stopili v preusmeritveno obdobje ekološkega in integriranega kmetovanja ter s skupno ponudbo stopili na trg.

Danes z lokalno hrano preskrbujemo že številne obrate javne prehrane. Vsem prebivalcem Maribora pa svoje izdelke nudimo preko sistema zabojčkov s svežo zelenjavo in sadjem v spletni trgovini. Za vse, ki želite lokalne dobrote ponuditi na vaših zabavah, prireditvah in ostalih priložnostih, pa nudimo tudi kmečki catering.

0:00 / 0:00
Reportaža o Zadrugi Dobrina
Zadruga Dobrina @2024.
Ljudje, ki skrbijo za uresničitev vizije

Ekipa Zadruge Dobrina

Denis Ploj

DIREKTOR

denis@zadruga-dobrina.si

dr. Milojka Domanjko

PREDSEDNICA

milojka@zadruga-dobrina.si

Marija Šauperl

NADZORNICA ZADRUGE

Člani upravnega odbora

Zaposleni