Kmetija Korošec je tradicionalna slovenjegoriška kmetija z mešano proizvodnjo, kjer osnovo predstavlja pridelava mleka, poleg tega pa se na kmetiji že od nekdaj ukvarjajo še s sadjarstvom in v zadnjem času tudi z zelenjadarstvom. Kmetija se je v lanskem letu s površinami, kjer raste zelenjava in sadovnjakom z visokodebelnimi jablanami (travniški sadovnjak), vključila v kontroliran sistem ekološkega kmetovanja. Pridelke iz preusmeritve vsa družina z velikim veseljem pripravlja za prodajo Zadrugi Dobrina. Veseli so predvsem, da njihove sveže pobrane pridelke lahko ponujajo vrtcem in šolam.

PONUDBA:

Sezonska zelenjava: solata, zelje, zgodnji krompir, fižol za zrnje, česen, pradižnik, paprika.

Sadje: breskve, orehi, avtohtone in udomačene sorte hrušk in jabolk – Mošanjcelj, Bobovec, Kanadka …

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.