top

Zadruga Dobrina z.o.o. je zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, ki je nastala leta 2011. Temeljni namen zadruge Dobrina ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj malih kmetij,  pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Hkrati je namen zadruge povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva. Ustanovili smo jo pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij z območja Slovenskih goric. Z željo, da prebivalcem v urbanem okolju nudimo svež, sezonski, lokalni in zdrav pridelek, smo se povezali in stopili v preusmeritveno obdobje ekološkega in integriranega kmetovanja ter s skupno ponudbo stopili na trg. Danes z lokalno hrano preskrbujemo že številne obrate javne prehrane. Vsem prebivalcem Maribora pa svoje izdelke nudimo preko sistema zabojčkov s svežo zelenjavo in sadjem v spletni trgovini. Za vse, ki želite lokalne dobrote ponuditi na vaših zabavah, prireditvah in ostalih priložnostih, pa nudimo tudi kmečki catering.

Denis Ploj direktor
denis@zadruga-dobrina.si

dr. Milojka Domanjko
 

predsednica
milojka@zadruga-dobrina.si

Renato Kocbek

Marija Bezjak

Andreja Škof Holer

Jožica Kramberger

člani upravnega odbora

Marija Šauperl nadzornica zadruge

Martin Unuk

Patricija Cerjan

zaposleni

info@zadruga-dobrina.si

 

 

Reportaža Radia Prlek o Zadrugi Dobrina


bottom