top

Trajnostna lokalna preskrba

Glavni cilj trajnostne lokalne preskrbe je dvigniti količino v lokalnem okolju pridelane hrane za potrebe domačega prebivalstva. Projekt je bil vzpostavljen in je sofinanciran v okviru programskega sklopa Urbane brazde, Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Prve napore smo usmerili v iskanje manjših posameznih kmetovalcev, ki bi želeli povečati obseg obdelave svoje zemlje in izboljšati dostop do kupcev. Izobraževali in usposabljali smo jih za preusmeritev v ekološko kmetovanje in po letu dni smo v Jurovskem Dolu ustanovili Zadrugo Dobrina. Zadrugi so se pridružile tudi kmečke gospodinje, ki v krušnih pečeh pečejo kruh in gibanice, izdelujejo domače rezance in druge tradicionalne dobrote.

Zadruga povezuje enako misleče manjše pridelovalce in v njihovem imenu izvaja več tržnih aktivnosti. Na eni strani skrbimo za splošno izobraževanje in ozaveščanje potencialnih kupcev o pomenu uživanja sveže, lokalno pridelane hrane. S tem podpiramo majhne, lokalne kmete, ki so naš potencial za dvig stopnje samooskrbe in biotske pestrosti v Sloveniji. Ogromno avtohtonih, naravno odpornih vrst zelenjave je že izgubljenih za večno. Le domača, lokalna pridelava brez uporabe agresivnih kemičnih sredstev nam bo na dolgi rok zagotovila, da ne bomo lačni. Na drugi strani Zadruga Dobrina povezuje in združuje lokalne pridelovalce za uspešnejši nastop na trgu. Skrbimo za promocijo in stik z različnimi skupinami kupcev.

Tako je hrana iz zaledja že na jedilnih listih nekaterih obratov javne prehrane,  predvsem osnovnih šol in vrtcev v Mariboru. Otroci so popestritve zelo veseli, zato se krog odjemalcev med javnimi ustanovami vztrajno širi. Veliko hvale žanje tudi catering kmečkih dobrot, kjer kraljujejo kruh iz krušne peči, meso iz tunke, domači jabolčni sok, domača vina in žganja ter tradicionalne sladice – gibanice, potice, orehi in podobno.

Za meščane Maribora, Lenarta ter Ptuja pa smo pripravili ponudbo tedenskih zabojčkov, s katero se bodo lahko oskrbeli z svežo, lokalno pridelano zelenjavo. Z dobrim načrtom zasaditve (kolobarjem) smo poskrbeli za pestro sestavo zabojčkov. Vsebino bomo tedensko spreminjali in prilagajali glede na sezono posameznih povrtnin.
Kmetje in kmečke gospodinje iz Slovenskih goric in okolice že vidijo prednosti vključitve v našo zadrugo. Članstvo v Zadrugi pridelovalcem prinaša vso potrebno podporo za uspešno kmetovanje in nastop na trgu. Za člane organiziramo različna izobraževanja, naši strokovno usposobljeni agronomi pa na terenu in po telefonu pridelovalcem svetujejo in jim pomagajo v usposabljanjih pridobljeno znanje uporabiti v praksi.

Vsak mesec se najde kakšen nov kandidat za članstvo, saj vidi vse prednosti, ki jih zadruga ponuja pri podpori za uspešno pridelavo in prodajo lokalno pridelane hrane. In prav prodaja je tisti dejavnik, ki zagotavlja trajnostno preskrbo domačega prebivalstva z lokalno pridelano hrano. Kmet mora vedeti, da njegov trud ni zaman in da znajo kupci ceniti živo, doma pridelano hrano, ki ima najbogatejšo biotsko vrednost.


bottom