Kmetija Frešer se nahaja na 500 m nadmorske višine v vasi Kopivnik. Andrej se je v začetku tega desetletja odločil za rejo koz in predelavo mleka. Z očetom sta preuredila hlev za prosto rejo koz, v kleti pod stanovanjsko hišo pa sta uredila sirarno in zorilnico. Prve koze so bile kupljene leta 2012, in sicer slovenska srnasta pasma. Velikost Frešerjeve kmetije je pod slovenskim povprečjem: od skupaj 5 ha v lasti je gozda tri petine, ostalo je travinje. Poleg lastnih površin imajo v najemu še 3 ha travinja. Trenutno je na kmetiji 61 koz slovenske srnaste pasme, od tega je 41 molznic in 20 mladic. V povprečju namolzejo na kozo od 400 do 500 litrov mleka za laktacijo. Od leta 2016 je kmetija v preusmeritvi v ekološko kmetovanje. Krmni obrok je sestavljen iz paše, mrve in posebne žitne mešanice za ekološko rejo.

Prikaz vseh 17 rezultatov