top

Zadruga Konopko

Zadruga Konopko

Kdo so KonopKoti?

Skupina entuziastov, ki želi živeti in delati trajnostno v sobivanju z naravo, preko zadružništva povezati Slovence - od kmeta do kupca, povezati urbana središča s podeželjem, promovirati samooskrbo v Sloveniji ter na ta način generirati nova delovna mesta.

Članstvo v zadrugi Konopko prinaša:

  • vse informacije o industrijski konoplji, svetovanje in pomoč na enem mestu,
  • manjši proizvodni stroški (souporaba opreme),
  • učinkovit marketing, moč zadružne blagovne znamke,
  • pravna zaščita,
  • hitrejši napredek s pomočjo skupne baze znanja,
  • možen odkup pridelka in pošteno plačilo,
  • nižje nabavne cene semenskega materiala,
  • nižje cene izdelkov za končne kupce, člane zadruge.

in nenazadnje: podpora slovenskemu podeželju in novim delovnim mestom.

14.30 €/kos

5.60 €/kos
400 g

400 g

5.60 €/kos
400 g


bottom